کتاب الکترونیکی قدم صفر کارآفرینی

۹,۸۰۰ تومان

کتاب الکترونیکی قدم صفر کارآفرینی

نوع محصول: کتاب الکترونیکی (pdf) دانلودی
نویسنده: علی قاسمی
تعداد صفحات: 160 صفحه
انتشارات: نسیم کوثر
شابک: 6-096-240-964-978
قیمت: 9800 تومان

کتاب الکترونیکی قدم صفر کارآفرینی

۹,۸۰۰ تومان